Gegevensuitwisseling sociaal domein

Gegevensuitwisseling sociaal domein

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) is voor gemeenten hét landelijk punt om met zorgaanbieders geautomatiseerd berichten uit te wisselen over zorgtoekenning, declaratie en facturatie.

Sinds 2015 wordt een toenemend aantal berichten uitgewisseld via dit knooppunt

Naast het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet kunnen gemeenten via het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt) van enkele diensten gebruikmaken:

  • Opvragen of een cliënt een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Opvragen in welke gemeente een jeugdige cliënt woont
  • Berichten naar de Sociale Verzekeringsbank sturen voor cliënten die een PGB hebben

Van deze diensten werd in 2017 veel gebruikgemaakt:

Wlz-indicatie opvragen: 40249 keer

Woonplaats opvragen: 128661 keer

PGB-berichten verstuurd: 19101 keer