Impactanalyses

Impactanalyses

Impactanalyses brengen de implicaties van nieuwe wetgeving op het uitvoeringsproces in kaart. VNG voert deze analyses in een vroeg stadium uit en zorgt er daarmee voor dat het uitvoeringsperspectief wordt meegenomen in het wetgevingstraject. Trajecten waarop recent een impactanalyse plaatsvond of nog loopt:

Trajecten waarop recent een impactanalyse plaatsvond of nog loopt